Вітаю Вас, Гість

16

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта у процесі загального розвитку системи освіти  на всіх етапах була її специфічною галуззю з властивими тільки для неї багатьма підходами в організації та управлінні.

Доступність дошкільної освіти є однією з необхідних умов забезпечення її якості.

Мережа дошкільних закладів у районі представлена 5  закладами дошкільної освіти, у яких виховується 150 дітей, що складає 43 відсотки від загальної кількості дітей 3-6 років.  Діти 5-річного віку різними формами підготовки до навчання у школі охоплені стовідсотково.

У залежності від потреб сім’ї, у дошкільних навчальних закладах організовано гнучкий режим роботи.

З метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників в районі налагоджено систему методичної роботи, яка ефективно забезпечує підвищення фахового рівня дошкільних працівників. Традиційною формою роботи, що сприяє безперервній освіті кадрів у районі - є методичне об’єднання вихователів та музичних працівників, семінар-практикум директорів ДНЗ, проведення майстер-класів.  Таким чином усі педагогічні працівники охоплені різними формами методичної роботи.

Педагогічні колективи  Гоголівського працюють над впровадженням експериментальних проектів на місцевому рівні.Директор Устивицького ДНЗ (дитячого садка) "Ромашка" учасник дослідно- експериментальної діяльності регіонального рівня "Психологічний супровід індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного працівника у післядипломній освіті".

          Діяльність педагогічних працівників закладів дошкільної освіти району спрямована на створення сприятливих умов для розвитку, виховання та навчання дошкільнят, формування особистості та життєвої компетентності вихованців, їх всебічний розвиток та розвиток творчих здібностей. Слід відмітити, що для реалізації завдань дошкільної освіти на сучасному етапі педагоги  закладів дошкільної освіти використовують нові технології навчання, інтегроване навчання, теорію розвитку винахідницьких здібностей (ТРВЗ), психолого – педагогічного проектування, педагогічну спадщину відомих педагогів В. Сухомлинського, М. Монтессорі, М.Ефименка тощо.  Колектив Гоголівського ДНЗ у фізкультурно-оздоровчій роботі із дітьми впроваджує методику К.Ніші та степ-аеробіку.

          Одним із пріоритетних завдань дошкільної освіти району є створення в дитячих садках належних умов для навчання та виховання дітей. А тому особлива увага звертається на відповідність територій, приміщень та їх обладнання основним санітарно-гігієнічним, педагогічним, естетичним нормам. В умовах фінансування дошкільних закладів акцент робиться на створенні привабливого розвивального середовища для дітей, у якому всім учасникам педагогічного процесу було б комфортно тривалий час перебувати і діяти. Для послуг малят у кожному дошкільному закладі обладнані затишні групові кімнати, оснащені іграшками, ігровими посібниками, які є для дошкільників найпершими носіями інформації про навколишній світ.

     Із метою виявлення талановитих дітей та розвитку їх творчих здібностей вихованці дошкільних закладів залучаються до гурткової роботи.  Функціонують гуртки: фізкультурний, хореографічний, театральний, музичний, образотворчого мистецтва, умілі руки, природничий тощо.  

 У закладах дошкільної освіти району проводиться робота по вирішенню питання забезпечення методичних кабінетів дошкільних навчальних закладів комп’ютерною технікою та підключенням до Інтернету.  Гоголівський ДНЗ  (ясла-садок) «Веселка» взяв участь у Всеукраїнському конкурсі Інтернет-сайтів.

 З метою підвищення престижності  професії, виявлення і підтримки талановитих педагогів проводиться районний конкурс професійної майстерності "Вихователь року".

Важливим напрямом роботи у дошкільних закладах є фізичне виховання дітей, спрямоване на охорону і зміцнення здоров’я. Колектив Гоголівського ДНЗ (ясла-садка) «Веселка» взяв участь у Всеукраїнському конкурсі "Школа сприяння здоров'ю".